žygiuoti

žygiuoti
march

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Поможем написать курсовую<

Look at other dictionaries:

 • žygiuoti — žygiúoti vksm. Sąskrydžio dalỹviai gražià rikiuotè žygiãvo į slė̃nį prie Dubýsos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žygiuoti — žygiuoti, iuoja, iãvo KII341, Š, Rtr, RŽ, DŽ, KŽ 1. intr. R157, MŽ208, N, KBII199, G122, L, ŠT129 judėti iš vietos į vietą žingsniu, pėsčiomis eiti: Nelengva yr žygiuoti prastu keliu Pln. Iš stotelės kokie du trys kilometrai reik žygiuoti Btg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apžygiuoti — tr. 1. KŽ apeiti: Apžygiavau visas maisto krautuves Kv. 2. apsiruošti, apsiliuobti: Reik apžygiuoti, viską palikti tičiuo Šv. Yr kas aptvarko, apžygiuoja viską – jis nė piršto neprideda Mžš. Reik eiti gyvolius apžygiuoti Krtn. Visus žygius kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prižygiuoti — 1. intr. NdŽ daug žygiuoti (ppr. turint rūpesčių): Kiek prižygiãvome! DŽ1. Daug prisikaštavau, prižygiavau pas daktarus rš. | refl.: Prisižygiãvome lig valiai DŽ1. 2. refl. NdŽ daug liuobtis: Kiek privargsti, kiek prisižygiuoji – sunku… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • žygiavimas — žygiãvimas sm. (1) K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, žygiãvimos ind. 1. NdŽ → žygiuoti 2: Gaspadinėm sunkus darbas – daug žygiãvimo Mžš. Karvė, telyčia, trys kiaulės – gi to žygiãvimo tai do bieso Mžš. | refl. DŽ, NdŽ: Toks gerąs [vyras], miegta subinę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atžygiuoti — intr. 1. N, DŽ1 ateiti, priartėti. | Su tais savo ūsais kaip radijo antenos kokios kraipo kraipo [vėžiai] ir visi an šaltinio atžygiuoja Slm. 2. DŽ2 atvykti (į karo žygį): Jau pasiunčiau raitelius Mackevičiui ir Kolyškai su įsakymu skubiausiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • baras — 1 bãras sm. (4) 1. Dkš, Vv vienu kartu užimamas lauko ruožas dirbant (pjaunant javus, raunant linus, šienaujant): Baras yra tiekas dirvos plotas, kiek galima jo sėjant apiberti vienu žygiu K.Būg. Ans pjovė platų rugių bãrą Slnt. Platų bãrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išžygiuoti — intr. DŽ1 1. išeiti, iškeliauti: [Paris] su laivu nuplaukė ligi Špicbergeno. Čia paliko laivą ir pėsčias per ledyną toliau išžygiavo K.Bor. ║ žygiuojant pasišalinti: Rusai palengviai išžygiavo, i viskas Kl. 2. nueiti kiek žygiuojant: Išžygiavę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kapliuoti — kapliuoti, iuoja, iãvo 1. tr. su kapliu kaupti (bulves, daržoves): Ji visą dieną bulves kapliãvo Kpč. Ryt jau eisim bulbių kapliuot Drsk. Visi runkeliai reikia kapliuot Lš. Bulbeles kapliuosiu – kojeles purvinsiu rš. Klaipėdos krašte ir vyrai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nužygiuoti — NdŽ, DŽ1 1. intr. Š, KŽ nueiti, nukeliauti: Visi nužygiãvom į valsčių i paskelbėm, ka ta valdžia y[ra] nuversta Žd. Iš mūsų kaip Šimonỹs reikia nužygiuot Šmn. 2. tr. KŽ atlikti (kelionę). | prk.: Tegu tai nebus suprantama, kad tuo buvo neigiama …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paržygiuoti — intr. 1. NdŽ, DŽ1 pareiti, sugrįžti: Ta iš ten par krūmus paržygiavau į numus Žd. Vė[ja]s ant Platelių, parpūs judvi: vienu vėju paržygiuosiat judvi Plt. 2. žygiuojant pareiti (apie kariuomenę): Nu Rietavo paržygiãvo rusai, o nu Kvėdarnos a… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”